Co jest celem i co podlega kontroli z Sanepidu?

...

Kontrola ma na celu ochronę konsumentów przed jakimkolwiek szkodliwym i niekorzystnym wpływem na ludzki organizm oraz ochronę przed zakażeniami bakteryjnymi, zatruciami i chorobami.


Inspektorzy Sanepidu powinni przeprowadzić kontrolę w ściśle określony sposób. Weryfikacji kontrolnej muszą zostać podane różne aspekty. Przede wszystkim:

  • Stan czystości kuchni oraz pomieszczeń socjalnych.
  • Wyposażenie oraz organizacja w kuchni i pomieszczeniach socjalnych.
  • Poprawnie wypełnione książeczki zdrowia.
  • Poprawnie wypełnione karty i formularze wynikające z obowiązujących w zakładzie instrukcji GHP/GMP.
  • Poprawnie zorganizowane stanowisko do mycia rąk, powinna znajdować się tam instrukcja mycia rąk, antybakteryjne mydło oraz niewymagający ręcznego otwierania – kosz na śmieci.